Menu
Hakkımızda

”Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı” 1986 yılında Asım Ülker tarafından,  sağlık ve sosyal yardım hizmetleri ile özellikle fen ve teknolojik bilimleri alanında  kamuya  yararlı  toplum sağlığı ile ilgili çeşitli hizmet birimleri açmıştır.

Toplumun sosyal ihtiyaçları ile ilgili; sağlık hizmetleri alanında; dispanser, poliklinik vb. tedavi kurumları, özürlüler için rehabilitasyon ve koruma yerleri açmış; sosyal hizmetler alanında; yoksullara, yaşamaya, çalışmaya, yetişmeye ve insanlığa hizmet etmeye çaba ve emek gösteren çaresiz ve muhtaç kişilere yardım etmiş; eğitim hizmetleri alanında; ilköğretim ve lise düzeyinde okullar açmış, öğrencilere eğitim ve destek bursları vermiş, bilimsel çaba ve başarı ödülleri vermiş, öğrenci ve eğiticileri özendirmiştir, kültür ve spor hizmetler alanında; kütüphaneler kurmuş, eğitim ve kültür ağırlıklı yayınlar yapmış, amatör spor tesislerine ve sporculara destek vermiş ve sağlıklı gençlerin yetişmelerine yardımcı olmuştur, konferans, panel ve sempozyum, açık oturum, forum , yarışmalar ve bilimsel toplantıları desteklemiştir.

Bu yapılan faaliyetlere yenisini ekleyerek, Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı Sağlıklı Afiyet , koruyucu sağlık, fiziksel aktivite , sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme ve yeme psikolojisi gibi konularda toplumda farkındalık oluşturmak, günümüzde özellikle bu konularda oluşan bilgi kirliliği ortamında ticari kaygılardan uzak, rafine ve bilimsel bilgileri derleyerek insanımızın istifadesine sunmayı amaç edinmiştir. Akademik olarak sağlık ve beslenme ile ilgili çalışmalar yapan profesyonellerden oluşan grubumuz, aynı zamanda hazırladığımız bilimsel makaleler ve araştırmalar ile  yine sağlık ve beslenme konusunda tüm ilgililere de hitap etmeyi amaç edinmiştir.